مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

  • مدیر - زارعی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 15 - روبروی شرکت سایپا - ک.پ : 1386133311
ارزیابی