فزاپژوه (فزابیوتک)

  • دفتر مرکزی -
  • تهران - منطقه 6 - م. جهاد (فاطمی) - خ. مصیری (کامران) - پ. 24 - ط. سوم - واحد 7 - ک.پ : 1415893569