شرکت سازه های بلندپایه جهان

  • مدیر - علی اکبر مرتضی زاده
  • تهران - منطقه 3 - شیرازی جنوبی - گرمسار غربی - خ. مفتاح - پ. 1 - ط. چهارم - واحد 7 - ک.پ : 1435854854

شرکت سازه های بلندپایه جهان در یک نگاهپیمانکار طرح و ساخت پروژه های مقاوم سازی مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی دارای رتبه بندی طرح و ساخت پایه 4 از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
ارزیابی