صنایع فلزی و میخ سازی پارس

  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 14 - ک.پ : 1386164911