دکتر سیدمنصور اکبری نژاد

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از پمپ بنزین - بیمارستان شریعتی - ک.پ : 14117
  • ،