تهران - انستیتو مهندسی نفت

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بالاتر از تقاطع جلال آل احمد - دانشکده فنی - ساختمان انستیتو - ط. سوم