شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (صدور کارت بانک)

  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - نرسیده به خیابان ناهید غربی - خ. سایه - پ. 8
  • ،
مدیر روابط عمومی - ایروانی

ایران - تهران - منطقه 02 - شهرک قدس (غرب) - خ. فلامک شمالی - نش خیابان درخشان - ساختمان آیروبرزن
ارزیابی