پارس

  • مدیر - حسین والی نژاد
  • تهران - منطقه 17 - قزوین - نرسیده به ایستگاه سلیمانی - جنب گاراژ واکسال - ک.پ : 1358894945
  • ، ،