ترس تک

  • مدیر - مهدی احمدیان
  • تهران - منطقه 19 - خانی آباد نو - میثاق شمالی - شهرک بوستان - ک. پانزدهم - پ. 24