صنایع چاپ و بسته بندی گلدشت

  • مدیر - قهرمان نجفی
  • البرز - کرج - بزرگراه کرج قزوین - کیلومتر 3 - ک.پ : 3185783444
کلمات کلیدی :

چاپ

|

فلز

|

فلزات

|

قوطی

|

قوطی فلزی

ارزیابی