تارا کیما - شعبه شمیران

  • مدیر - مقدمی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - تقاطع پل صدر - جنب اداره پست