شرکت پارس و جهان

  • مدیر - جهانشیر قادری
  • تهران - منطقه 12 - امیرکبیر - روبروی کوچه کتانه - پ. 533 - ک.پ : 1143656913
  • ، ،