پارس شید - نمایندگی پارس خزر و سایا

  • مدیر - منصوری
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کیلومتر 11 - ضلع جنوبی - ک.پ : 1389816475
ارزیابی