منیری

  • مدیر - جلیل منیری
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - جنب مسجد امام - پاساژ کویتی های رضایی - ط. دوم - واحد 161 - ک.پ : 11616
ارزیابی