خدمات تلفن پایتخت

  • مدیر - حمید حسن آبادی
  • تهران - منطقه 15 - م. خراسان - خ. طیب - روبروی خیابان خیام - پ. 114 - ک.پ : 1793844615
  • ،