کرمانیت

  • کارخانه -
  • کرمان - رفسنجان - جاده رفسنجان - کیلومتر 15 - نرسیده به سیمان کرمان
کلمات کلیدی :

آردواز

|

آزبست

|

ایرانیت

|

شیروانی

شرکت

ایران - تهران - منطقه 03 - گاندی - خ. 16 - پ. 9 - ط. سوم - واحد 6 - ک.پ : 1517916118
)
ارزیابی