فدک - شعبه 1

  • مدیر - جواد جابریان
  • تهران - منطقه 12 - م. خراسان - جنب پارکینگ فروشگاه قدس - پاساژ برلیان - ط. زیرین - پ. 18 - ک.پ : 1771914144
  • ،