صمدی

  • مدیر - توحید صمدی کلی
  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بازار بزرگ - جنب مسجد امام - بازار کویتی های رضایی - ط. اول - واحد 141 - ک.پ : 11616
ارزیابی