موزه هنرهای زیبا

  • تهران - منطقه 1 - فلاحی (زعفرانیه) - خ. طاهری - کاخ سعدآباد - ک.پ : 1989643884

موزه هنرهای زیبا در یک نگاهکاخ موزه هنرهای زیبا، که تابلوهای گرانبها و نفیس نقاشی را به نمایش گذاشته است، در مجموعه سعدآباد واقع شده است.
ارزیابی