شرکت پولادمکانیک

  • مدیر - احمد جهان آرا
  • تهران - منطقه 7 - سهروردی شمالی - خ. میرزایی زینالی (کیهان) - پ. 99 - ک.پ : 1577917414