حاج علی

  • آذربایجان شرقی - تبریز - بازار تاریخی
کلمات کلیدی :

چلوکبابی

|

رستوران

|

کبابی

ارزیابی