ش. 804 - مقسومی، عمران

  • مدیر - عمران مقسومی
  • تهران - منطقه 11 - کارگر جنوبی - بالاتر از خیابان مختاری - پ. 81
  • ،