ژئوتکنیک حقیقت قائم

  • مدیر - سیدحمید حقیقت پژوه
  • تهران - منطقه 18 - بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) - خ. فتح 29 - پ. 89
  • ،
ارزیابی