پردیس

  • دماوند - رودهن - پردیس - فاز 2 - مجتمع تجاری کوه نور - ط. اول تجاری - واحد 76 و 77