کاخ موزه نیاوران

  • مدیر - مهناز امام دادی
  • تهران - منطقه 1 - م. نیاوران - کاخ نیاوران - ک.پ : 1956837611

کاخ موزه نیاوران در یک نگاهآثار به جای مانده از دوران پهلوی مانند فرش‌های نفیس، ظروف، مجسمه و ... در این گنجینه به نمایش گذاشته شده است. این گنجینه در خیابان نیاوران (شهید باهنر)؛ میدان شهید باهنر ، کاخ نیاوران واقع میباشد.
ارزیابی