کارخانه گیتی شیلنگ

  • مدیر - وحدانی
  • قزوین - قزوين - جاده قدیم تهران - جنب پلیس راه سابق