ثامن الائمه - شعبه دولت آباد - کد 112

  • کرمانشاه - کرمانشاه - شهرک دولت آباد - 40 متری - روبروی مسجد امیرالمومنین