پوشیار صنعت

  • دفتر تهران - ابوالقاسمی - منصور
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - بین جمالزاده و کارگر - بن بست عزیزی - پ. 4 - واحد 7
  • ،
کارخانه

ایران - تهران - منطقه 11 - م. قزوین - روبروی بیمارستان فارابی - ک. کمرپایه - پ. 40 - واحد 8 و 5
)
ارزیابی