شرکت پارت سنگین یدک (داف)

  • مدیر - رضا شهیدی
  • تهران - منطقه 17 - قزوین - دوراهی قپان - روبروی پمپ بنزین گاز - پ. 992 - ک.پ : 1358898114