صدر صنعت پایدار

  • کارخانه - سلطانی
  • تهران - منطقه 21 - بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) - کمربندی اندیشه - خ. چمن - خ. گلچین 5 - پ. 25
دفتر مرکزی

ایران - تهران - منطقه 06 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - خ. 3 - پ. 19
ارزیابی