الکترونیک شمس

  • مدیر - حسن شمس
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - نرسیده به بلوار ابوذر - پ. 955 - ک.پ : 1766746785