دکتر علی مختار معصومی

  • تهران - منطقه 6 - احمدقصیر (بخارست) - نبش خیابان 8 - بیمارستان پاستورنو - ک.پ : 1514733111
مستقردر :

بیمارستان آزادی - بیمارستان
ارزیابی