کارخانه فولاد البرز تاکستان

  • قزوین - تاکستان - سه راهی شامی شاپ
  • ،