کمپرسورداران

  • مدیر - امیر ظفر
  • تهران - منطقه 17 - قزوین - ایستگاه کاظمی (تیموری) - جنب باربری خلیل پور - پ. 1236 - ک.پ : 1358875156
  • ،