جم

  • مدیر - گبرلو
  • تهران - منطقه 17 - قزوین - ایستگاه سلیمانی - جنب نان ماشینی - پ. 1152 - ک.پ : 1358894743