پارس جلفا

  • مدیر - بهزاد - رامین اعتماد - مانوسی
  • تهران - منطقه 3 - دستگردی (ظفر) - مابین آفریقا و ولی عصر - پ. 283 - ط. پنجم - ک.پ : 1968634843