شیلات - ش. 4

  • مدیر - اکبر امیدی
  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - نبش کوچه شهرجردیان - پ. 85 - ک.پ : 1617813465
ارزیابی