امامزاده اهل ابن علی

  • تهران - منطقه 15 - خاوران - خ. تفرشی - ک. سمنانی
کلمات کلیدی :

امامزاده

|

زیارت

|

زیارتگاه

ارزیابی
امامزاده اهل ابن علی ندا : امامزاده اهل ابن علی
پلان ونقشه های این مکان