فرزادیان

  • مدیر - لطیف فرزادیان
  • تهران - منطقه 9 - قزوین - خ. برادران فلاح (حاجیان) - خ. جمشید فرزادیان - ک.پ : 1351815873