صنایع فلزی صالحی

  • مدیر - قدرت اله صالحی
  • تهران - منطقه 15 - خاوران - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی خاوران - سایت آهنکاران - ک. دهم شرقی - پ. 5203