دکتر محمدمهدی حفیظی

  • تهران - منطقه 7 - بهشتی (عباس آباد) - نبش خیابان میرعماد - ساختمان پزشکان میرعماد - ط. سوم - ک.پ : 1587775839
حفیظی

ایران - تهران - منطقه 06 - م. آرژانتین - خ. الوند - روبروی بیمارستان کسری - ش. 12
مستقردر :

بیمارستان کسری - بیمارستان
ارزیابی