کارخانه چرم سادات حسینی

  • مدیر - سیدمحمد حسینی
  • ورامین - شهرک صنعتی چرم شهر - خ. شیراز چهارم - اولین فرعی - قطعه 164