رنا - کد 648

  • مدیر - علی رضا کریمی
  • یزد - یزد - جاده یزد بندرعباس - کیلومتر 15 - بالاتر از پلیس راه