رنا - کد 680

  • مدیر - کریمی - زارع
  • یزد - اردکان - جاده اردکان - کیلومتر 13 - جنب نعمیرگاه جهان ولوو