بانک ملی - شعبه سیدجمال الدین اسدآبادی - کد 226

  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین خیابان شانزدهم و هجدهم - ک.پ : 1431894571
  • ، ،