زینبیه (دوره اول)

  • تهران - منطقه 16 - رجایی - علی آباد - خ. دستواره - ایستگاه مدرسه - ک. مدرسه