کبیر

  • مدیر - صالحیان - کاظمی
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - بلوار ابوذر - پل اول - بین کوچه دهم و یازدهم - پ. 384 - ک.پ : 1766864435