چالون (صنعتی)

  • مدیر - بایرام جوادی
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - نرسیده به بلوار ابوذر - پ. 68 - ک.پ : 1766797731
  • ،