الکترو شمس

  • مدیر - حسن شمس
  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - روبروی خیابان ششم نیروی هوایی - پ. 70 - ک.پ : 1766797756