بازرگانی پتروتک پارس

  • مدیر - فرشید رحمانی
  • تهران - منطقه 12 - خیام - روبروی پارک شهر - ک. افخمی - پاساژ 110